Specialisten sociale zekerheid

Gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor sociaal domein
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een aantal taken in het sociaal domein die nu door het Rijk worden uitgevoerd. Zo wordt de AWBZ overgeheveld naar de Wmo. Ook de uitvoering van de Participatiewet en de verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg zijn vanaf 2015 verantwoordelijkheden van de gemeenten. Deze zogenoemde transitie zorgt voor meer zeggenschap van gemeenten over het gehele sociale domein.

Veranderingen voor en van medewerkers
De drie decentralisaties binnen het sociaal domein vragen om aanzienlijke aanpassingen bij gemeenten: gemeentelijke medewerkers krijgen te maken met ingrijpende veranderingen in kennisniveau, werkwijze en verantwoordelijkheden en met wijzigingen in beleid, invoering van sociale wijkteams, veranderende werkprocessen en een toename van uitwisseling van privacygevoelige gegevens. Deze veranderingen vragen zeer veel van de medewerkers.

De juiste mensen op de juiste plek
Het is belangrijker dan ooit dat de juiste mensen op de juiste plek zitten, tijdens en na deze omvangrijke transitie van het sociaal domein. Emplooi heeft alle kennis en kunde in huis om specialisten in het sociaal domein met gemeenten in contact te brengen. Emplooi zorgt voor de beste specialisten voor opdrachtgevers die op zoek zijn naar deskundigen in de Wet werk en bijstand (WWB), schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en consulenten in inburgering, re-integratie, leerplicht, uitkeringsadministratie en beleidsmatige ondersteuning.

     
  WMO Consulent m/v
Bekijk vacature
 
   
     
  Klantmanager werk m/v
Bekijk vacature
 
   
     
  Klantmanager inkomen m/v
Bekijk vacature
 
   
     
  Inkomensconsulent m/v
Bekijk vacature
 
   
                Disclaimer